Nhảy đến nội dung

03/11/2023

Stavian Chemical nhận giấy khen chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022

Ngày 28/10/2023 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Lam Sơn - tỉnh Hưng Yên đã diễn ra “Hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022”. Tham dự sự kiện, Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất (Stavian Chemical) vinh dự là một trong 94 đơn vị điển hình, tiên tiến được nhận Bằng khen và vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022”.

 Trong bối cảnh nền kinh tế khu vực và thế giới vẫn đang ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, Stavian Chemical vẫn luôn duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ đưa kinh tế của tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển. Đi đôi với việc phát triển sản xuất kinh doanh, Stavian Chemical cũng luôn thực hiện tốt trách nhiệm chấp hành nghĩa vụ thuế với Nhà nước, thực hiện nộp đúng, nộp đủ và kịp thời các khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực của Stavian Chemical nói riêng, cũng như của Tập đoàn Stavian nói chung trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trong thời gian sắp tới, phát huy những thành tích đã đạt được, Stavian Chemical sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động kinh doanh bền vững và đóng góp thêm nhiều giá trị kinh tế - xã hội cho tỉnh Hưng Yên nói riêng, Việt Nam nói chung.